Privacyverklaring

1. Inleiding

Bij het bezoeken van de website van E.S.V. Ichthus Leiden (hierna: Ichthus Leiden) bestaat er de mogelijkheid dat we een aantal persoonsgegevens van u verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en voor welke doelen we de persoonsgegevens bewaren.

Daarnaast zullen in dit document ook uw rechten worden uitgelegd met betrekking tot uw gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op gebruikers van onze externe website www.ichthusleiden.nl.

Ichthus Leiden behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigingen indien nodig.

2. Doel van de gegevens

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen we geen gegevens van u. Dit gebeurt alleen wanneer u ons contactformulier invult op onze site. Dit zijn de volgende gegevens:

2.1. Contactformulier sponsoren

Wanneer u het contactformulier invult voor interesse voor sponsoring op onze website of vereniging verzamelen we de volgende gegevens;

  • Uw naam
  • Uw mailadres

Uw mailadres zullen we gebruiken om u via elektronische wegen te bereiken en u informatie te geven over onze sponsormogelijkheden. Deze gegevens worden ontvangen en verwerkt door de sponsorcommissie van de vereniging.

2.2. Contactformulier vereniging

Wanneer u aangeeft dat we contact met u mogen opnemen voor informatie over onze vereniging (bijv. een mogelijk lidmaatschap) verzamelen we de volgende gegevens;

  • Naam
  • Mailadres

Uw mailadres zullen we gebruiken om u via elektronische wegen te bereiken en u informatie te geven over onze vereniging. Deze gegevens worden ontvangen en verwerkt door onze abactis (abactis@ichthusleiden.nl) en de webmaster.

3. Wie kunnen uw gegevens inzien en wie ontvangen de gegevens?

Onder 2.1. en 2.2. kunt u lezen wie er inzicht heeft door de door u ingevulde gegevens.

4. Bewaartermijn

De gegevens die via het contactformulier voor verenigingsinformatie worden ontvangen zullen worden bewaard voor maximaal één jaar. De gegevens die via het contactformulier voor sponsorinformatie worden ontvangen zullen worden bewaard gedurende de termijn dat er een sponsorinteresse of sponsordeal loopt.

5. Beveiliging

5.1. Website beveiliging

Onze website is beveiligd met een HTTPS-certificaat dat ervoor zorgt dat uw verbinding met onze website altijd veilig en privé is. Zo kan er niemand meekijken met uw gegevens en websitebezoek.

5.2. Gegevensbeveiliging

Ieder apparaat waarop uw gegevens staan en door onze vereniging wordt gebruikt heeft een wachtwoord.

5.3. Cookies

Ichthus Leiden verzamelt geen gegevens over uw websitebezoek in de vorm van cookies.

6. Rechten

6.1. Recht op inzage

U hebt ten allen tijde het recht om in te zien welke gegevens Ichthus Leiden van u bewaart. Wanneer u dit wilt kun je contact opnemen met het bestuur via abactis@ichthusleiden.nl.

6.2. Recht op rectificatie

Als uw gegevens niet kloppen heeft u het recht dit aan te kunnen passen. U kunt daarvoor contact opnemen met het bestuur om jouw contactgegevens aan te laten passen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar abactis@ichthusleiden.nl.

6.3. Recht op overdracht

Wanneer u wilt dat we uw gegevens aan een andere partij geven heeft u het recht op overdracht. Neem hiervoor contact op met abactis@ichthusleiden.nl.

6.4. Recht op vergetelheid

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens die Ichthus Leiden van u heeft te laten verwijderen van onze servers. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur via abactis@ichthusleiden.nl.

6.5. Recht op het indienen van een klacht

Als u het oneens bent met de manier waarop Ichthus Leiden met uw gegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zouden we het graag samen met u oplossen voordat u overgaat op een klacht bij de autoriteit. Neem voordat u de klacht indient daarom altijd eerst contact met ons op.

6.6. Recht op het stoppen van gegevensgebruik

Wilt u niet langer dat Ichthus Leiden uw gegevens verwerkt dan heeft u het recht om bezwaar te maken. U kunt dit bezwaar maken door hierover een mail te sturen naar abactis@ichthusleiden.nl.

7. Plichten

Ichthus Leiden verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verenigingsbelang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Ichthus Leiden met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Ichthus Leiden behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de vereniging dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de vereniging te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Het contactformulier vindt u op de website!

Sponsoren